Over ons

Onze visie

Er dreigt in Nederland, net zoals in alle West-Europese economieën, een groot tekort aan vakmensen op mbo- en hbo-niveau. Zeker in de techniek. Dit personeelstekort is mede het gevolg van de ontgroening en de vergrijzing van onze samenleving. De aanstaande stroom van personeel die met pensioen gaat, wordt niet opgevangen door onze afnemende beroepsbevolking.

Wij zien om ons heen dat bedrijven grote moeite hebben om goed geschoold personeel (mbo/hbo) te vinden. Bovendien hebben traditionele technische opleidingen een te lage uitstroom en sluiten zij volgens het bedrijfsleven niet goed aan bij de vraag uit de praktijk.

Om goed in te kunnen spelen op de toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve tekorten op de arbeidsmarkt geloven wij in een nieuwe manier van werven en selecteren van technisch personeel. Wij zien in het incompany opleiden op maat de structurele oplossing voor bedrijven om hun tekorten aan technische vakmensen op te vangen.

Onze missie

Bureau Vakwerk gelooft in het incompany opleiden van vakmensen. Daarom combineren wij leren en werken tot een complete interne bedrijfsopleiding op elk gewenst mbo- of hbo-niveau inclusief een op maat gemaakt coachtraject passend bij de vraag van het bedrijf. Deelnemers aan onze opleiding kunnen na twee jaar met de juiste kennis en volledige ingewerkt instromen bij de opdrachtgever. Met als resultaat dat zij als werknemer snel inzetbaar en rendabel zijn en zich met het bedrijf verbonden voelen.

Met onze unieke aanpak combineren we het goede van de traditionele opleiding met de praktijkgerichte vraag van het bedrijfsleven. Hiermee slaan we een brug tussen onderwijs en praktijk én leveren we vakmensen af die volledig aansluiten bij de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Zo bieden we elk bedrijf zijn eigen academie op maat en herstellen we een traditie die al eeuwen heeft gewerkt, namelijk de aanpak van het gilde met zijn drie-eenheid van de meester, leerling en gezel.

Onze aanpak

Onze manier van opleiden is gebaseerd op de unieke combinatie van selectie en maatwerk.

Selectie
Onze kracht ligt in de grondige voorselectie van mensen die aan de opleiding deelnemen. We testen uitgebreid op basiskennis, interesse in het vakgebied, houding en gedrag. Hiermee voorkomen we uitval, verkeerde studiekeuzes en gedemotiveerde deelnemers en docenten. Bureau Vakwerk heeft de expertise om de juiste wervingskanalen en selectiemethodes in te zetten en daarmee alleen de beste deelnemers voor en passend bij het bedrijf te selecteren. De eerste, belangrijke stap in het welslagen van toekomstige medewerkers is hiermee al genomen.

Maatwerk door coaching
Naast het doceren van alle benodigde theoretische vakkennis, zorgt Bureau Vakwerk voor een intensief coach- en begeleidingstraject afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Ons team van coaches en begeleiders op de werkvloer traint leerlingen gedurende twee jaar op alle competenties die zij nodig hebben om hun vak goed uit te kunnen oefenen. En om te passen binnen de geldende bedrijfscultuur van de opdrachtgever. De begeleider op de werkvloer brengt de leerling niet alleen de finesses van het vak, maar ook van het bedrijf bij: hoe werken de interne processen, wat is de bedrijfscultuur, hoe wordt er gecommuniceerd en hoe om te gaan met politiek gevoelige vragen binnen het bedrijf. Deelnemers zijn na afronding van de opleiding volledig ingewerkt en kunnen moeiteloos als werknemer instromen. Met als resultaat een zeer hoge succesgarantie voor de opdrachtgever.

Heeft u interesse of vragen?