Gebied rond Sloterdijk gaat flink op de schop

Het gebied rond station Amsterdam Sloterdijk krijgt de komende jaren een flinke oppepper. Dat is besloten in meerjarig projectoverleg tussen de Rijksoverheid en de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

‘Er liggen kansen om dit gebied te transformeren van een werkgebied met kantorenleegstand naar een gemengd stedelijk knooppunt met wonen, werken en voorzieningen, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de goede bereikbaarheid’, schrijven de initiatiefnemers.

De stappen worden genomen om de economische concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam verder te verbeteren en de woningbouw in het gebied een impuls te geven.

Afgesproken is dat de verschillende overheden gezamenlijk met het bedrijfsleven gaan kijken hoe de verandering van het gebied de komende jaren concreet verder kan worden ingevuld. Over de grootte van de investeringen is nog niets bekend.

Het ministerie geeft wel aan dat wordt bekeken of onder meer de Crisis- en Herstelwet kan worden ingezet, om tijdelijk af te kunnen wijken van geluidsnormen.

Bron: Het Parool

Door: Edwin van der Aa, 17 november 2014