Personeelskrapte in de bouw dreigt

Economen van ABN Amro voorzien krapte op de arbeidsmarkt voor de bouw. Volgend jaar kan het aantal banen met 15% toenemen, met name door de aantrekkende woningmarkt. Omdat de sector kampt met vergrijzing en omdat minder jongeren een bouwopleiding volgen, is de kans groot dat bouwbedrijven personeel van de concurrent proberen los te weken.
Volgens ABN Amro-economen Madeline Buijs en Petran van Heel wordt de bouw relatief hard getroffen door de vergrijzing. Niet alleen stijgt de gemiddelde leeftijd sneller dan het landelijk gemiddelde, ook het aantal jongeren is in de afgelopen jaren sterk gedaald doordat perspectief in de bouw ontbrak.
Tussen 2009 en 2015 daalde het aantal werknemers tussen 15 en 25 jaar met 45%, terwijl het aandeel 55-plussers steeg van 16 naar 20%. ABN Amro verwacht dat over tien jaar 18% van de huidige werknemers de 65 is gepasseerd. Over twintig jaar is dat zelfs 45%.

Minder mensen doen meer werk
Dat de sector meer personeel nodig heeft blijkt onder andere uit de toegevoegde waarde. Per werknemer ligt die nu al hoger dan tijdens de piek van de markt in 2008, toen de arbeidsproductiviteit al historisch hoog lag. Dat betekent dat er met minder werknemers relatief meer werk wordt verzet. Verder stonden in het tweede kwartaal van dit jaar 6800 vacatures open, een toename van 26% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Structurele veranderingen in de bouw
De directe leniging van het tekort aan arbeidskrachten is niet de enige zorg. Volgens ABN Amro staat de bouw aan de vooravond van grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Door de industrialisering zullen steeds meer bouwwerkzaamheden geautomatiseerd in fabrieken plaatsvinden in plaats van door vakmensen op de bouwplaats. Digitalisering speelt ook een steeds grotere rol in het bouwproces, net als nieuwe technologie. Dat vraagt om andere kwaliteiten dan de traditionele gespecialiseerde vakmensen.

Werken met prefab
‘Het werken met prefab, robots en 3D-printers vraagt om andere vaardigheden dan traditionele bouwers en installateurs gewend zijn’, aldus ABN Amro. Op lange termijn zullen de vernieuwing en een toenemende efficiëntie er juist toe leiden dat er weer minder mensen nodig zijn, ook al is er nu in eerste instantie een tekort. Als we de aantallen banen in de bouw doortrekken naar 2026, is de verwachting dat het aantal banen met zo’n 8% zal kunnen dalen’, aldus ABN-economen Madeline Buijs en Petran van Heel.

Bron: FD